Johtaminen on taitolaji

Johtamisessa pitää saada ihmiset vapaaehtoisesti mukaan yhteiselle matkalle, joka on lisäksi vielä lähellä heidän omaa sydäntään. Johtamisessa pitää saada kaikkien parhaat puolet ja taidot esille tekemään sitä, mitä organisaatio lupaa toteuttavansa.

Olen tutkinut johtamista eri muodoissa yli 40 vuoden ajan, mutta olen edelleen tämän haastavan aiheen edessä ymmälläni. Nuorena ajattelin, että aihe on itsestäänselvä, sillä ajattelin sen liittyvän esimiehen toimintaan. Olen kuitenkin huomannut, ettei esimiestoiminta ole johtamisen synonyymi. Johtaminen on siis paljon haasteellisempaa.

Johtamisen ja esimiestoiminnan keskenään sekoittamisen vuoksi vallitsee myös epäselvyyttä siitä, pitääkö esimiehen olla asioiden vai ihmisten johtaja. Nykyisin on muotia sanoa, että kumpaakin tarvitaan. On kuitenkin huomattava, ettei asioita voi johtaa, mutta asioita tekeviä ihmisiä voi. Jos et usko, koeta puhua asioille ja katso, miten ne reagoivat.

tasapainoiluJohtaminen jäsentyy ihmisten kanssa työskentelyksi ja ihmisiin vaikuttamiseksi. Tässä työssä esimiehen on pyrittävä palvelemaan muita, jotta he kykenevät saamaan aikaan sen, mitä yhdessä tavoitellaan. Johtaminen on tällöin edellytysten luomista, mahdollistamista ja innostamista.

On kuitenkin hyvä huomata, ettei ketään voi innostaa, jollei laita itseään likoon. Itsensä likoon laittaminen edustamiensa asioiden puolesta vaatii vaivan näköä, jopa kärsimyksen sisälle astumista. Ehkä suurin kärsimys tulee siitä, että esimies joutuu nielemään oman egonsa pienempinä ja suurempina palasina useita kertoja pyrkiessään saamaan yhteiset asiat kunnialla hoidetuksi muiden kanssa.

Muiden eteen uurastaminen on työtä, jonka kautta yhteisö kykenee tekemään sitä hyvää, jota se on asiakkailleen ja ympäristölleen luvannut tehdä.

Pauli_JuutiPauli Juuti

Kirjoittaja on dosentti ja toimii yrittäjänä johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen parissa.

Advertisement