Pienet asiat huomioiden kohti suurempaa ratkaisua

Talouden haasteet, rakenteelliset uudistukset ja työurien pidentäminen ovat jatkuvasti esillä julkisuudessa, ja joskus eri tavoitteet tuntuvat jopa syövän toinen toistaan. Koska suuret linjat rakentuvat pienistä yksityiskohdista, on tärkeintä luoda yhteinen visio ja ymmärrys kaiken tarkoituksesta. Kun tiedetään miksi ja mihin suuntaan ollaan menossa, sitoutuminen toimintaan ja vaikeidenkin asioiden läpivientiin on vahvempaa.

Tämä edellyttää johtamiselta selkeyttä kaaoksenkin keskellä: kykyä lajitella erilaisia vaatimuksia ja päätöksiä sekä taitoa yksinkertaistaa, priorisoida ja inspiroida henkilöstöä. Kuulostaa haastavalta.

Kun tiedetään miksi ja mihin suuntaan ollaan menossa, sitoutuminen toimintaan ja vaikeidenkin asioiden läpivientiin on vahvempaa, kirjoittaa Helena Tammi.

Johtaminen jaetaan usein asioiden ja ihmisten johtamiseen. Usein myös inhimillisen pääoman teemoja käsitellään erillisenä kehittämisen osa-alueena, vaikka nämä teemat ovat sisällä kaikessa toiminnassa. Valtion Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa (VATU) eri näkökulmat pyritään yhdistämään. VATU-ohjelmassa inhimillisen pääoman suunnitelmat on viety osaksi VATU-hankkeita ja virastojen arjessa osaksi tulossuunnitelmia. Inhimillisen pääoman mittarit ovat niissä yhtä lailla seurannan kohteina kuin eurot ja substanssin muut mittarit.

Suunnitelmia ja tehtäviä on jaettu kolmelle osa-alueelle:
1. innostava johtaminen ja esimiestyö
2. osaamisen kehittyminen ja uudistuminen
3. henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky.

Kaikkea ei voi muuttaa hetkessä, mutta pienellä toimenpiteellä jossakin näistä osa-alueista voi olla suuri vaikutus, ns. lumipallo-efekti, jolloin yksittäinen toimenpide toimii esimerkkinä seuraavalle. Asioiden ja ihmisten johtamisen ”kattotermeistä” pitäisikin siirtyä esimerkillä johtamisen yleistermiin, maailmalla siitä käytetään nimitystä Followership.

Follower on teknisessä sanakirjassa suomennettuna nostovarsi, joka johtaa saamansa liikkeen toiseen mekanismiin. Inhimillinen pääoma -ryhmä on pyrkinyt nostamaan esiin muutamia työkaluja, nostovarsia, joilla voidaan edistää pieniä asioita, mutta sitä kautta vyöryttää ratkaisuja isompien asioiden tueksi. Jos esimerkiksi Muutospajan avulla ratkaistaan yksi ”pullonkaula” tai kehittämishaaste, voi se olla ratkaisumenetelmänä suoraan kopioitavissa toiseen haasteeseen.

Voimme luoda kokeilukulttuuria tarttumalla vaikeisiinkin asioihin ja ottamalla käyttöön uusia työkalumalleja. Suuret linjat löytävät oikean uomansa, kun aktiivisesti johdetaan uusia toimintatapoja ja uskalletaan kokeilla uutta – ja luopua vanhasta.

>>Katso videotallenteet syksyn VATU-ohjelman Johtamisella tuloksellisuutta –teemapäiviltä

Helena Tammi, Kuva: Lauri RotkoHelena Tammi

Kirjoittaja toimii Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman Inhimillinen pääoma -toimeenpanoryhmän puheenjohtajana.

Advertisement