Kohti uutta julkista johtamista

Julkisella johtamisella on iso merkitys nyt ja tulevaisuudessa. Jo työelämän muutos haastaa uudenlaiseen johtajuuteen, mutta lisäksi haasteena on esimerkiksi sote-sektorilla alan vetovoimaisuuden säilyttäminen.

Työntekijät tarvitsevat viestiviä, välittäviä ja jakavia johtajia. Työelämän ja julkisen sektorin muutoksessa on löydettävä tasapaino jatkuvuuden turvaamisessa ja toiminnan uudistamisessa. Lisäksi on huomioitava enenevässä määrin erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten osaaminen ja tarpeet työpaikalla.

Julkista johtamista jalostamassa -kirjan ja johtamisen kehittämisverkoston yhteydessä on tehty hyvää työtä. Työelämän muuttuessa johtamisen on uudistuttava. Tarvitaan kokemusten vaihtoa ja jakamista sekä yhdessä oivaltamista. Johtajien on saatava työkaluja osaamisensa kehittämiseen, johon verkostot ovat luontainen väline.

Asiajohtamisesta on siirrytty ja siirryttävä osaamisen johtamiseen. Tätä tarvitaan julkisella sektorilla, jotta saamme aikaan tuloksia. Työntekijät puolestaan ovat ansainneet hyviä johtajia ja rauhalliset työolot keskittyä työhönsä. Keskustelun johtamisesta ja julkisesta johtamisesta on jatkuttava. Kiitokset työhön osallistuneille!

Laura Räty

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysministeri.

ministeri-raty

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty, kuvaaja: Sami Perttilä

Advertisement